ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Συμβουλευτική Υποστήριξη στους πυρόπληκτους από κοινωνικούς λειτουργούς τ


Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας ανακοινώνεται πως θα παρασχεθεί Συμβουλευτική́ υποστήριξη από́ κοινωνικούς λειτουργούς, καθημερινά από́ τις 8.00 τις 14:00 στο Κοινοτικό Γραφείο Ζήριας για τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας.
Πληροφορίες στα τηλ. 26910-26136 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).