Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Συμβουλευτική Υποστήριξη στους πυρόπληκτους από κοινωνικούς λειτουργούς τ

Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας ανακοινώνεται πως θα παρασχεθεί Συμβουλευτική́ υποστήριξη από́ κοινωνικούς λειτουργούς, καθημερινά από́ τις 8.00…


ΑΧΑΪΑ: Εξυπηρέτηση κατοίκων που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν – Από τον Δήμο Αιγιάλειας

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας, αναλαμβάνει την καταγραφή και εν συνεχεία εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου μας που δεν…