ΠΑΤΡΑ: Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα


Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων:

 

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 1η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:
1) 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
2) Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (εισηγητής: Πέτρος Βάης- Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας)
3) Έγκριση ή μη της από 11-6-2018 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 1752/26-6-2018 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
4) Έγκριση ή μη της από 11-6-2018 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 1753/26-6-2018 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
5) Έγκριση ή μη της από 11-6-2018 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 1754/26-6-2018 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
6) Έγκριση ή μη της από 18-6-2019 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 1809/24-6-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
7) Έγκριση ή μη της από 24-6-2019 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 2010/27-6-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
8) Έγκριση ή μη της από 24-6-2019 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 2012/27-6-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
9) Έγκριση ή μη της από 26-9-2019 υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 2802/26-9-2019 ασκηθείσας αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας κατ’ άρθρ. 6 παρ. 3 ν. 2664/1998 κοινοποιηθείσα προς το Ελληνικό Δημόσιο (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
10) Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 751/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
11) Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων και Αγ. Σοφίας», με προϋπολογισμό μελέτης 770.000,00 €, με ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
12) Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή – Αποκατάσταση υδραυλικών άρδευσης (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
13) Εξειδίκευση πίστωσης και αλλαγή κωδικού Κ.Α. για την αποζημίωση του κ. Λίβανου Ιωάννη και της κας Κολοβού Κυριακής (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)
14) Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 456/8-10-2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
15) Διαγραφή οφειλής (ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΕΥΣΤ.- τέλος 0,5%, πρόστιμο) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, – Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
16) Διαγραφή οφειλής (ΠΑΝΙΤΣΑΣ Δ. – εισφορά σε χρήμα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
17) Διαγραφή οφειλής (ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
18) Διαγραφή οφειλής (ΒΛΑΧΟΣ Η. – Τέλη Ύδρευσης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, – Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
19) Διαγραφή οφειλής (ΔΕΛΗ Θ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)
20) Διαγραφή οφειλής (ΚΑΝΙΣΤΡΑ Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
21) Διαγραφή οφειλής (ΤΖΕΝΚΙΝΣ Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
22) Διαγραφή οφειλής (ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Π. – 25,75 €) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α)
23) Διαγραφή οφειλής (ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Π. – 41,35 €) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α)
24) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής και τη 4η Τεχνική Συνάντηση που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου SPARC (Παπαϊωάννου) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)
25) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Κάντζαρης) για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή των υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου κ. Βασίλειου Κάντζαρη και του υπάλληλου της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής κ. Πέτρου Γανού σε συνάντηση στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Action planning network on urban resource centers” (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)