ΠΑΤΡΑ: Τα τραπεζοκαθίσματα σε Ομόνοια, Μαρκάτο, Ψηλαλώνια και πλατεία Όλγας, σήμερα, σε συνεδρίαση επιτροπής του δήμου

advertisement

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 14ηΜαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:1. Έγκριση της ασκηθείσας ανακοπής και της αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της 42/2019 διαταγής πληρωμής του από 21-2-2019 κατασχετηρίου και της από 14-2-2019 επιταγής προς πληρωμή (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Φ. Κουλούρης – Νομικός Σύμβουλος)2. Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2019, σύμφωνα με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)3. Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) για την κατακύρωση αναδόχου της προμήθειας και τοποθέτησης κατάλληλου συστήματος υπερκατασκευής για τη μετατροπή οχήματος του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)4. Σύνταξη όρων διακηρύξεων παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων που αφορούν στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εκτός των προβολών των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις πλατείες: Βασ. Γεωργίου Α΄, Ομονοίας, Τριών Συμμάχων, Πλ. Καποδιστρίου (Μαρκάτου), Υψηλών Αλωνίων και Εθνικής Αντιστάσεως (Πλ. Όλγας) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)5. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή-κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Ρωμανού του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού 54.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)