ΠΑΤΡΑ: Πλάνο ένταξης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο νέο πληροφοριακό σύστημα


Στις 06/03/19 πραγματοποιήθηκε στο Π.Γ.Ν. Πατρών συνάντηση με σκοπό την οριστικοποίηση του πλάνου ένταξης του Νοσοκομείου στο νέο πληροφοριακό σύστημα Ε.Π.Σ.Μ.Υ. (Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας).

Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Νοσοκομείου, της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και του αναδόχου του έργου (INTRASOFT).

Το Π.Γ.Ν.Π. από την συμμετοχή του στο συγκεκριμένο έργο αναμένεται να αποκτήσει ‘’Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα’’ , το οποίο θα συμβάλει στην ορθολογικότερη διαχείριση του κόστους, στην απλούστευση των διαδικασιών του και την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Προτεινόμενος χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος είναι ο Ιανουάριος 2020 και λήξης ο Ιούλιος 2020.