Υποχρεωτικός o εμβολιασμός και για το προσωπικό του ΕΚΑΒ