Βασίλης Γεωργίου υποψήφιος με τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο