Θύμιος Δραγώτης Μέλος του Συντονιστικού της Ανυπότακτης Πολιτείας

Το τέλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο νόμος για την αυτοδιοίκηση φέρνει σαρωτικές αλλαγές, σε βαθμό που αποτελεί πλέον ανοιχτό ερώτημα αν θα παραμείνει τοπική η αυτοδιοίκηση σε ένα τέτοιο τοπίο….