Θερμό πολιτικό καλοκαίρι με σκληρές κόντρες και παροχολογία