Θεόδωρου Γεωργόπουλου» στην παραλία Συλιβαινιωτίκων

ΑΚΡΑΤΑ: Η Συμφωνική Λαϊκή Ορχήστρα «Εν Χορδώ – Θεόδωρου Γεωργόπουλου» στην παραλία Συλιβαινιωτίκων

  H Συμφωνική Λαϊκή Ορχήστρα «Εν Χορδώ – Θεόδωρου Γεωργόπουλου» παρουσιάζει τις «Λαϊκές Περιπλανήσεις», τιμής ένεκεν στην μνήμη του Θεόδωρου Γεωργόπουλου, την Τρίτη 27 Ιουλίου,…