ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Μία Συριζαίικη ιστορία

Το άρθρο 27 του Σχεδίου Νόμου «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες…