Συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ Ν. Κορέας και Τουρκίας