Συλλόγου Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας

ΑΧΑΪΑ: Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας

Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 οι εκλογές του Συλλόγου Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής…