Πρόστιμα 495.650€

Πρόστιμα 495.650€ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών σε μία επιχείρηση την Τρίτη

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τρίτη 12.01.2021 συνολικά 80.906 ελέγχους και κατέγραψαν 1.520 περιπτώσεις παραβίασης…