Πολυφωνική Χορωδία Ανατολικής Αιγιάλειας

ΚΡΑΘΙΟ: Νέα καλλιτεχνική περίοδος για την Πολυφωνική Χορωδία Ανατολικής Αιγιάλειας

Η “Πολυφωνική Χορωδία Ανατολικής Αιγιάλειας”, με σεβασμό στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, ξεκίνησε τη νέα καλλιτεχνική περίοδο, στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 στις…