ΠΑΤΡΑ: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό στα δύο μεγάλα Νοσοκομεία


ΠΑΤΡΑ: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό στα δύο μεγάλα Νοσοκομεία

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 τριών έργων προμήθειας Βιοϊατρικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 2.520.000€…