ΠΑΤΡΑ: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό στα δύο μεγάλα Νοσοκομεία


Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 τριών έργων προμήθειας Βιοϊατρικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 2.520.000€ για τρία μεγάλα Νοσοκομεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα η ένταξη αφορά την :
• Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού 1.110.000 € για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
• Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού 1.000.000€ για το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και
• Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού 410.000€ για το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας -Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου.

Με τον παραπάνω εξοπλισμό αναβαθμίζεται – συμπληρώνεται ο Βιοϊατρικός εξοπλισμός των τριών μεγάλων Νοσοκομείων για την παροχή των υπηρεσιών υγείας