Οινοξένεια “Τοπία και Γεύσεις της Αιγιάλειας”

ΑΧΑΪΑ: Τα «Οινοξένεια 2019» από 18 Αυγούστου – Τοπία και Γεύσεις της Αιγιάλειας – «Η δική μας θάλασσα»

Τα Οινοξένεια “Τοπία και Γεύσεις της Αιγιάλειας” φέτος για 7η χρονιά, είναι αφιερωμένα στην πολύτιμη και πολύπλευρη επίδραση του Κορινθιακού Κόλπου, στο κλίμα, στη γεωμορφολογία…