οι νέες ρυθμίσεις δανείων

Στο τραπέζι ΥΠΟΙΚ – Τραπεζών – διαχειριστών οι νέες ρυθμίσεις δανείων

Η διεύρυνση των ρυθμίσεων κόκκινων δανείων, κατά βάθος και πλάτος, ώστε αυτές να γίνουν ακόμη πιο γενναίες και να συμπεριλάβουν μεγαλύτερο αριθμό δανειοληπτών, μπαίνει επισήμως…