Οι φορο-μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν

Οι φορο-μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν – Οι σημαντικότερες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις

Στα χαρτιά έμεινε μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις φορολογικού χαρακτήρα: τεκμήρια, χαρτόσημο, ηλεκτρονικοποίηση των μεταβιβάσεων ακινήτων. Οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δύο ετών, η αλλαγή…