Ο Πρόεδρος τηςΟικονομικής ΕπιτροπήςΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ