νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

ΠΑΤΡΑ: Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ

Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων.   Μετά από πρόταση…