Μνημόσυνο για τα θύματα του σεισμού το 1995 στο Αίγιο