Μνήμη Δημητρίου Γ. Μαργαρίτη

Μνήμη Δημητρίου Γ. Μαργαρίτη

ΜΝΗΜΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ (Δ/ντη Γενικού Χημείου του Κράτους-Τριαντείου Σχολής )                                     Λεωνίδα Γ.Μαργαρίτη Επιτ.Δικηγόρου                                    Προέδρου Εταιρείας Λογοτεχνών   Με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε…