μαθήτριας Λυκείου στην Πάτρα που κατέληξε σε νοσοκομείο