ΚΟΥΙΝΙΝΑ: Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα 1941-1949