Ημέρα Νοσηλευτή/τριας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας