ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για τη Λάρκο

Στο ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για τη Λάρκο-Καταδίκη για τη μη ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων 135,8 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με απόφαση του Δικαστηρίου του 2017. Στην απόφασή του,…