Ευχαριστήρια Προμηθέα για εντυπωσιακή παρουσία κόσμου