εξειδίκευση των τεσσάρων μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός