ελληνικό γιαούρτι

Ελληνικό γιαούρτι: Γιατί περιορίζονται οι πωλήσεις του στη γερμανική αγορά

Το ελληνικό γιαούρτι κατέχει τα πρωτεία στις προτιμήσεις των γερμανών καταναλωτών, στο πλαίσιο της καθημερινής διατροφής με φυσικά προϊόντα καθώς και της ιδιαίτερα αυξανόμενης ευαισθητοποίησης…