ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Κ.ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ευχή να είναι αυτό το τελευταίο αίμα που χάνεται άδικα στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.

Δύο συνάδελφοι εκπαιδευτικοί έχασαν τη ζωή τους επιστρέφοντας στις οικογένειές τους από το σχολείο. Είναι τραγικό. Δεν είναι το πρώτο αίμα που χύνεται στο δρόμο….