διανομή τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου