διάνοιξη Κανακάρη

ΠΑΤΡΑ: Τι ζητά από τη Δημοτική Αρχή η Επιτροπή κατοίκων Κανακάρη και Κορίνθου – Η ανακοίνωση

Ανακοίνωση της Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων των οδών Κανακάρη και Κορίνθου, με την οποία ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να παραπέμπψει το θέμα της αντιδρόμησης στο…