διαχείριση δωρεών προς το κράτος

Ένα νέο κεφάλαιο στη διαχείριση δωρεών προς το κράτος – Το πρόβλημα γιγαντώθηκε με την πανδημία

Παρότι η χώρα μας, από συστάσεως του σύγχρονου ελληνικού κράτους, έχει μακρά παράδοση εθνικών ευεργετών, δεν έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα σύγχρονο, διαφανές, αποτελεσματικό και…