Χρηματιστήριο: Οι εισηγμένες που βλέπουν κέρδη λόγω του δείκτη MSCI