ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ: Χρυσό και Αργυρό βραβείο στα Health & Safety Awards 2020 για την «Ολυμπία οδό»


Με ένα χρυσό κι ένα αργυρό βραβείο διακρίθηκε η Εταιρεία Λειτουργίας της Ολυμπίας Οδού στα Health & Safety Awards 2020 (Βραβεία Υγείας & Ασφάλειας), που για 7η συνεχή χρονιά επιβράβευσαν και ανέδειξαν τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών.

Στο διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχε πλήθος επιχειρήσεων από ένα ευρύ επιχειρηματικό φάσμα, η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. έλαβε ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στην τρίτη ενότητα που ήταν αφιερωμένη σε «Δραστηριότητες Εμπέδωσης Εταιρικής Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας» και συγκριμένα στην κατηγορία «Αξιολόγηση & Παραμετροποίηση Νέων Εργασιακών Κινδύνων», και ΑΡΓΥΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στη ειδική θεματική ενότητα που φέτος επικεντρώθηκε στο Περιβάλλον.

Με τις διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνεται η επιτυχής εφαρμογή τόσο του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας, όσο και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015 αντίστοιχα.

Η διάκριση είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας όλου του προσωπικού, το οποίο καταβάλλει καθημερινά προσπάθεια και είναι δεσμευμένο στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, όσο και στην ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από τις δραστηριότητες συντήρησης και λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου.

Η εταιρία δεσμεύεται για τη διατήρηση και περαιτέρω εμπέδωση της εταιρικής κουλτούρας που έχει αναπτυχθεί στα θέματα αυτά και στοχεύει στη διαρκή βελτίωση τόσο στον Τομέα Υγείας και Ασφάλειας όσο και στον Τομέα του Περιβάλλοντος, που αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης της εταιρείας.

Tα βραβεία παρέλαβαν για λογαριασμό της εταιρείας Λειτουργίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κώστας Παπανδρέου, μαζί με τον Προϊστάμενο Ποιότητας & Διοικητικής Υποστήριξης κ. Γιάννη Χανδάνο.