(ΦΩΤΟ)-ΠΑΤΡΑ: Η εθνική ερευνητική υποδομή PlantUP με το Πανεπιστήμιο


Παρουσιάστηκε τη Το Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, στις 6.30 μμ παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στη αίθουσα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, παρουσιάστηκε η εθνική ερευνητική υποδομή PlantUP (www.plant-up.com) στην οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής υποδομής με τεχνολογίιεςών αιχμής για τη συστηματική καταγραφή, διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του πλούτου της εΕλληνικής φυτικής βιοποικιλότητας.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Κοσμήτορας της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Γεώργιος Σαλάχας, ενώ ο Καθηγητής Εμμανουήλ Μικρός από το Τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, ως εκπρόσωπος του Συντονιστή Φορέα, του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασε τη δομή και τους στόχους της σύμπραξης που συνενώνει για πρώτη φορά ερευνητικούς φορείς στους τομείς της της βοτανικής, γεωπονίας, φυτοϋυγείας, φυτοχημικής ανάλυσης και αποτίμησης της ασφάλειας και των βιολογικών δράσεων από όλη την χώρα.
Ο Δρ Νίκων Βασιλάκος από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο αναφέρθηκε στους κόμβους φυτοϋυγείας και ασφάλειας/αξιοποίησης των φυσικών προϊόντων αναδεικνύοντας τον κύριο και στον κύριο στόχο τους που είναι η μελέτη των επιβλαβών οργανισμών των φυτών, η κατανόηση των αλληλεπιδράσεών τους με το φυτό-ξενιστή και το περιβάλλον, και η αξιολόγηση νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο εΕπίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλιφέρης και ο υποψήφιος διδάκτορας Ιωάννης Καλαμπόκης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσίασαν τις δυνατότητες της υποδομής για συλλογή, καταγραφή, ταυτοποίηση και τεκμηρίωση φυτικού υλικού καλλιεργούυμεένων φυτών, διατήρηση και δημιουργία νέου γενετικού/πολλαπλασιαστικού υλικού, τη μελέτη των καλλιεργητικών αναγκώνανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην καλλιέργεια και την ταυτοποίηση και συγκριτική αξιολόγησηανάλυση της περιεκτικότητας αυτοφυών και υπό καλλιέργεια συλλεγχθέντων φυτών σε επιθυμητές βιοδραστικές ενώσεις.
Ο οΟμότιμος Καθηγητής Γρηγόριος Ιατρού τόνισε ότι η διενέργεια υλοποίηση του PlantUP θα έχει ως κέρδος για την επιστημονική κοινότητα του Πανεπιστημίουτο Πανεπιστήμιο Πατρών τη συνεισφορά στην ψηφιοποίηση του Βοτανικού Μουσείου, στη διαμόρφωση και την επισκευή του των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων θερμοκηπίου του Βοτανικού Κήπου, ώστε στο τέλος να είναι οι χώροι προσπελάσιμοι διαθέσιμοι σε ερευνητές και στο κοινό. Η αΑναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Φωτεινή Λάμαρη παρουσίασε την συστηματική καταγραφή της χημειοποικιλότητας των ειδών Crocus, Sideritis (τσάι του βουνού) και Hypericum (βαλσαμόχορτο) που πραγματοποιείται στο Τμήμα Φαρμακευτικής, ενώ ο αΑναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος εστιάστηκεεστίασε στην καταγραφή της γενετικής ποικιλότητας και τη μοριακή ταυτοποίηση παραδοσιακών ποικιλιών του σκόρδου και της μελιτζάνας, καθώς και των αρωματικών φυτών του είδους Sideritis, Origanum και Hypericum που εκπονούνται μελετώνται στο Τμήμα Γεωπονίας.
Η υποδομή PlantUP εφαρμόζει πολιτική ανοικτής πρόσβασης προς την επιστημονική κοινότητα αλλά και άλλους χρήστες (π.χ. φορείς που δραστηριοποιούνται στην αΑγροδιατροφή, γεωργικούς συνεταιρισμούς, φυτώρια και σποροπαραγωγικές εταιρείες, βιομηχανίες τροφίμων, καλλυντικών κ.άα) που ενδιαφέρονται για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων βασικής και προ-ανταγωνιστικής και ανταγωνιστικής έρευνας.