Πυροβολισμοί το πρωί σε καφέ στον Πειραιά-Στο νοσοκομείο γυναίκα με σφαίρα στο κεφάλι

Áðü íùñßò ôï ðñùß óõíåñãåßá ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí åêôåëïýí åñãáóßåò áíÜðëáóçò ðÜíù óôçí ðëáôåßá ìå ìå ôçí óõíäñïìÞ áóôõíïìéêþí äõíÜìåùí.ÁíôéêáôÜóôáóç óå ðáãêáêéá,êïëþíåò öùôéóìïý êáé ðñïóèÞêç ðñÜóéíïõ, ÐÝìðôç 26 Óåðôåìâñßïõ 2019 (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)
advertisement

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας, γύρω στις 8:15, σε κατάστημα καφέ στον Πειραιά που βρίσκεται επί της οδού Μαυρομιχάλη.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες μία γυναίκα τραυματίστηκε από σφαίρα όπλου στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία εξετάζεται το ενδεχόμενο της απόπειρας αυτοκτονίας