ΠΑΤΡΑ: Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου στις 18 Μαρτίου – Τα θέματα

Στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 18η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. θα γίνει η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. Επανεισήγηση για οριστική διακοπή λειτουργίας καταστήματος «Καφέ Μπαρ – Αναψυκτήριο» ιδιοκτησίας κ. Κουτρουμπάνου Σταύρου του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Ιωάννη Πράτσικα αρ. 127, στην Πάτρα, λόγω παραβάσεων του αρθ.2 παρ. 2 του ΠΔ 180/79 (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).

 

  1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς- Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).

 

  1. Άδεια εγκατάστασης 14 τηλεπικοινωνιακών καμπίνων του ΟΤΕ Α.Ε σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (FTTH) σε αστικές περιοχές του Δήμου Πατρέων, Α/Κ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» (εισηγητής: Χρήστος Κορδάς – Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

  1. Απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων επί της οδού Υπαπαντής της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Καστριτσίου Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

  1. Οριοθέτηση χώρου ολιγόλεπτης στάσης αστικών λεωφορείων επί της οδού Κολοκοτρώνη (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

 

 

 

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

  Ποιότητας Ζωής

 

 

 

  Παύλος Στάμος

advertisement