ΠΑΤΡΑ: Το Διεθνές Συνέδριο «PHAROSCONFERENCE 2020» από 30 Μαρτίου έως 20 Απριλίου

ΤοΔιεθνέςΣυνέδριο «PHAROSCONFERENCE 2020 – Themulti-messengerphysicsandastrophysicsofneutronstars» θαδιεξαχθεί στην Πάτρα από 30 Μαρτίου έως 20 Απριλίου 2020 και το οποίο θα καλύψει ένα ευρύ πεδίο θεμάτων σχετικών με το φυσική και την αστροφυσική των αστέρων νετρονίων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και πρόσβαση στις φόρμες υποβολής εισηγήσεων και εγγραφής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://indico.cern.ch/e/pharos2020.