Διεθνές Συνέδριο «PHAROSCONFERENCE 2020»

ΠΑΤΡΑ: Το Διεθνές Συνέδριο «PHAROSCONFERENCE 2020» από 30 Μαρτίου έως 20 Απριλίου

ΤοΔιεθνέςΣυνέδριο «PHAROSCONFERENCE 2020 – Themulti-messengerphysicsandastrophysicsofneutronstars» θαδιεξαχθεί στην Πάτρα από 30 Μαρτίου έως 20 Απριλίου 2020 και το οποίο θα καλύψει ένα ευρύ πεδίο θεμάτων σχετικών…