Θετικές οι τράπεζες στο σχέδιο της ΤτΕ για τα «κόκκινα» δάνεια

Tα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το σχέδιο της ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια έρχονται στο προσκήνιο, όσο οι τράπεζες μελετούν τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Οι τράπεζες διαπιστώνουν ότι το σχέδιο της ΤτΕ μπορεί να συμβάλλει στην επιτάχυνση των σχεδίων μείωσης των NPEs και στη βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών.

Η πρόταση της ΤτΕ αφορά το πλέον προβληματικό σκέλος των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, δηλαδή καταγγελμένα δάνεια σε βαθιά καθυστέρηση και δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικής μείωσής τους, χωρίς την ανάγκη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου καθώς οι απώλειες αντισταθμίζονται σε μεγάλο μέρος από την μη ενεργοποίηση της νομοθεσίας περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs) λόγω και της συμβολής του σχήματος στη συστημική ευστάθεια.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του σχεδίου είναι οτι προβλέπει μείωση των NPEs περίπου κατά το ήμισυ (περίπου 40 δισ.) και διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε διψήφιο επίπεδο και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Αντίθετα το σχέδιο για τα APS του ΤΧΣ προβλέπει συνολική μείωση των δανείων κατά 15 δις. ευρώ, που ασφαλώς δεν είναι αμελητέο, αλλά με τα 15 δις. ανταποκρίνεται μόνον στο φετινό στόχο για τη μείωση των NPLs.

Με την πρόταση της ΤτΕ βάσει ενδεικτικών στοιχείων μπορεί να προκύψει κατά μέσο όρο επιβάρυνση έως 3% του δείκτη CET1. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την οργανική κερδοφορία των τραπεζών σε βάθος τριετίας επέρχεται πλήρης αναπλήρωση στα κεφάλαια των τραπεζών. Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν το συνολικό δείκτη κεφαλαίων στα υφιστάμενα επίπεδα με έκδοση ομολογιών χαμηλής εξασφάλισης (Tier II), δεδομένης της ουσιαστικής εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων τους.

Η πρόταση της ΤτΕ δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση τόσο τις διενεργηθείσες προβλέψεις όσο και τα σημαντικά κεφαλαιακά τους αποθέματα, δυνατότητα που σήμερα περιορίζεται σημαντικά λόγω της νομοθεσίας περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

Το σχέδιο ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τραπεζών όπως η Alpha Bank και η Πειραιώς, που ακολουθούν πιο συντηρητική προσέγγιση στον υπολογισμό του σταθμισμένου ενεργητικού τους, έχουν δεσμεύσει μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίων για τα NPEs (πχ Alpha Bank έχει απόθεμα περί τα 2 δισ. ευρώ στα κεφάλαιά της) και είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν με πιο ευέλικτο τρόπο προς το σκοπό μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση.