ΠΑΤΡΑ: Αναβάθμιση της ψηφιακής συλλογής Διογένεια, στο Πανεπιστήμιο

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της ψηφιακής συλλογής Διογένεια,  η οποία συλλέγει τεκμήρια μνήμης, υψηλής ιστορικής σημασίας, για το  Πατρών, την Πάτρα, την Αχαΐα και την Ελλάδα. Η αναβάθμιση αυτή επιτρέπει, μέσω ενός νέου μηχανισμού προβολής (player), την ανάδειξη κι άλλων μορφών αρχείων, όπως είναι οι ηχογραφήσεις του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Πατρών.Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα αρχεία ήχου ομιλιών που έχουν δοθεί σε διάφορες περιστάσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών (εορτασμούς, αναγορεύσεις, τον θεσμό του Πολιτικού Βήματος, κλπ.), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ομιλίες των κ.κ. Γλαύκου Κληρίδη, Yasser Arafat, Βασίλη Λυσσαρίδη, Κώστα Αξελού, Σταύρου Ψυχάρη, Μίκη Θεοδωράκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, κ.α.Τα αρχεία αυτά προέρχονται από τις καταγραφές τους σε μαγνητικές ταινίες κοινού τύπου και έχουν ψηφιοποιηθεί κατόπιν πρωτοβουλίας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης. Οι πρωτότυπες κασέτες ανήκουν στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών και φυλάσσονται στην Αρχειοθήκη της ΒΚΠ.Τα ψηφιακά αρχεία των ηχογραφήσεων θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό κατόπιν της απαραίτητης αδειοδότησης.

advertisement