«Άρωμα» εκλογών από το τετραετές πλάνο προσλήψεων που ετοιμάζει η κυβέρνηση


Πλάνο προσλήψεων τετραετίας, εν είδει μιας ακόμη προεκλογικής «παροχής» επιχειρεί να έχει στα χέρια της η  κυβέρνηση στο τέλος Ιανουαρίου, μέσω νομοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του μηνός και να αποτελέσει νόμο του κράτους με την έναρξη του νέου έτους.  Το νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε διαβούλευση την Δευτέρα.

Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις αρχής γενομένης από αυτόν τον Ιανουάριο τα υπουργεία θα αποστέλλουν στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια στρατηγικού σχεδιασμού για τις ανάγκες σε προσλήψεις.

Στα σχέδια, σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα «Καθημερινή»,  θα περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις για τις αποχωρήσεις προσωπικού, το σύνολο των υφισταμένων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων, αλλά και οι ανάγκες σε πρ+οσλήψεις για τους εποπτευόμενους φορείς των υπουργείων και τις ανεξάρτητες αρχές. Εν συνεχεία, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο  προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο θα υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι κάθε χρόνο, εντός του Σεπτεμβρίου, τα υπουργεία θα καταρτίζουν σε συνάρτηση με τον στρατηγικό σχεδιασμό τετραετίας, καταστάσεις με τα αιτήματά τους για τις ετήσεις προσλήψεις τακτικού αλλά και εποχικού προσωπικού.

Στις καταστάσεις θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση των αναγκών, η χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της. Οι προσλήψεις θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ, ενώ στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται και διάταξη, ως δικλίδα ασφαλείας, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, που θα προβλέπει ότι θα μπορούν να γίνουν προσλήψεις εκτός ετήσιου σχεδιασμού σε έκτακτες περιπτώσεις.

Τόσο το τετραετές όσο και ετήσιο πλάνο προσλήψεων, θα διασυνδέονται και με το ενιαίο σύστημα κινητικότητας.