Κίνδυνος απώλειας ιδιοκτησιών μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών στο Κτηματολογικό γραφείο Πατρών

Ο βουλευτής Αχαΐας ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης, μετά και από  επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών για παράταση  των εγγραφών του Κτηματολογίου Πατρών, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του έτους 2018, προέβη σε σχετική παρέμβαση προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Ο κ. Κατσανιώτης επισημαίνοντας τον κίνδυνο απώλειας ιδιοκτησιών ρωτά  να πληροφορηθεί  τις προθέσεις του Υπουργού στο σχετικό αίτημα, το οποίο έχει στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των συμπολιτών μας.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

Πάτρα, 08/06/2018                                                       

                                                                    ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

  • ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Θέμα: «Κίνδυνος απώλειας ιδιοκτησιών με την οριστικοποίηση των εγγραφών στο Κτηματολογικό γραφείο Πατρών»

 

Την  30.6.2018  λήγει, σύμφωνα με το άρθρο  37  Ν.  4361/2016,  η  προθεσμία  διόρθωσης  των αρχικών  (πρώτων)  εγγραφών  που  αφορά στα ακίνητα  αρμοδιότητας  του Κτηματολογικού γραφείου Πατρών, δηλαδή,  στα ακίνητα  που κείνται στην εδαφική περιφέρεια του  Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων, ενός από τους πολυπληθέστερους δήμους της  χώρας μας. Η  προθεσμία  αυτή είναι 14 έτη  από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού γραφείου  Πατρών. Με την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας  οι αρχικές  εγγραφές  οριστικοποιούνται  και  παράγεται  αμάχητο τεκμήριο κυριότητας υπέρ του αναγραφόμενου στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου ως δικαιούχου ή, αν η πρώτη εγγραφή είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη», υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 Ν. 2664/1998. Όπως γίνεται ευχερώς αντιληπτό ελλοχεύει ο κίνδυνος, στις περιπτώσεις εσφαλμένης αρχικής  εγγραφής ή τέτοιας ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» ο πραγματικός ιδιοκτήτης να απωλέσει την νομίμως αποκτηθείσα  ιδιοκτησία του.

Από την άλλη  η παραγραφή του  δικαιώματος του  ιδιοκτήτη να  εγείρει διεκδικητική αγωγή  επιδιώκοντας την αναγνώριση του δικαιώματός του  ιδιοκτησίας επί ακινήτου είναι  20ετής,  κατά τα οριζόμενα  στο άρθρο 1094 Αστικού Κώδικα. Ώστε προκύπτει  η αντίφαση   το χρονικό διάστημα  των 6  ετών που  μεσολαβεί  από την πάροδο  της προθεσμίας διόρθωσης των πρώτων εγγραφών μέχρι την συμπλήρωση της 20ετίας ο  πολίτης,  ενώ κατά  τον Αστικό Κώδικα μπορεί να εγείρει διεκδικητική αγωγή,   να  προσκρούει  στο αμάχητο τεκμήριο της  οριστικοποίησης της  πρώτης  εγγραφής, γεγονός που θίγει την ασφάλεια δικαίου, αλλά και το προστατευόμενο από την ΕΣΔΑ δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  • Προτίθεσθε να προβείτε σε παράταση της προθεσμίας του άρθρου 37  Ν. 4361/2016 για την διόρθωση των πρώτων εγγραφών  ακινήτων χωρικής αρμοδιότητας Κτηματολογικού γραφείου Πατρών; Αν ναι,  με ποια διαδικασία  και σε τι χρονικό ορίζοντα;