ύψους 170.000 ευρώ

Σκύλοι ανιχνευτές σταμάτησαν δύο παράνομες μεταφορές χρημάτων, ύψους 170.000 ευρώ

Σε δύο σημαντικές δεσμεύσεις ρευστών διαθεσίμων, συνολικού ύψους 173.225,31 ευρώ, προχώρησαν οι ελεγκτές των τελωνείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, η ομάδα δίωξης του…