Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών

Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα οι ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας

Στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας (εν δυνάμει μη ελεγχόμενες) αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας μας, με βάση τον πυρό-μετεωρολογικό δείκτη του Haines….