Υπουργείο Πολιτισμού: Πλατφόρμα από Microsoft και Atcom