Υπουρ. Αγροτικής Αναπ. Σπήλιο Λιβανό

Αίτημα απο το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτ.Ελλάδος προς τον Υπουρ. Αγροτικής Αναπ. Σπήλιο Λιβανό

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο απέστειλε σήμερα το παρακατω αιτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων Σπήλιο Λιβανό: κ. Υπουργέ Με την παρούσα επανερχόμαστε σχετικά…